การจัดการอุณหภูมิ/ความชื้นในระหว่างการบ่มคอนกรีต

ควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้นในการบ่มของคอนกรีตเทให้มีคุณภาพ

■ไฮไลท์
 
- วัดอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต อุณหภูมิ/ความชื้นในการบ่ม และอุณหภูมิ/ความชื้นของอากาศภายนอก
- LR5021 Temperature Logger สามารถวัดอุณหภูมิได้ 2 จุดพร้อมกันโดยใช้ K-thermocouple เช่น สามารถวัดอุณหภูมิภายนอกและภายในโครงสร้างได้พร้อมกัน
- ข้อมูลการวัดสามารถถ่ายโอนไปยังพีซีและแสดงในรูปแบบกราฟ (จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงการสื่อสาร LR5091 หรือตัวรวบรวมข้อมูล LR5092-20 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล)
- ใช้กล่องกันน้ำถ้าจำเป็น
 
 

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง