Đo lường tiềm năng điện để bảo vệ Galvanic (trong hệ thống Galvanic Anode)

Ghi lại các điện thế bảo vệ điện để xác định hiệu quả.

Điểm nổi bật

・ Đo điện thế để bảo vệ điện bằng điện cực tham chiếu và bộ ghi điện áp (ba kiểu LR5041, LR5042 và LR5043 có sẵn tùy thuộc vào điện áp đầu vào; Chọn kiểu máy phù hợp theo điện áp đầu ra của cảm biến).

・ Đặt điện cực so sánh gần điện cực dương và đo hiệu điện thế giữa hai điểm trên bề mặt của ống kim loại (hoặc kim loại trên đó để bảo vệ điện).

・ Có thể ghi lại những thay đổi của điện thế đất theo thời gian hoặc do sự thay đổi của thời tiết.

・ Dữ liệu đo được có thể được chuyển sang PC và hiển thị ở định dạng đồ thị (Cần có Bộ điều hợp Giao tiếp LR5091 để truyền dữ liệu).

・ Chuẩn bị hộp chống thấm nếu cần thiết.

 

Danh sách Sản phẩm liên quan