Ghi nhật ký các phép đo bằng Mạng cục bộ không dây

Bộ ghi được điều khiển từ xa bằng mạng LAN không dây để đo đối tượng ở xa PC.

■ Điểm nổi bật

Giao tiếp giữa thiết bị ghi và PC được thực hiện qua mạng LAN không dây. Không cần cáp mạng LAN trong khu vực làm việc và một PC có thể giao tiếp với nhiều thiết bị ghi nhật ký.
Sử dụng bộ điều hợp và điểm truy cập không dây kiểu IO DATA WN-AG300EA-S và máy chủ thiết bị USB kiểu IO DATA ETG-DSUS-HS. Khi kết nối với nhiều bộ ghi, có thể không thực hiện được giao tiếp ở tốc độ lấy mẫu 10 ms nhanh nhất của bộ ghi.

Danh sách Sản phẩm liên quan