การบันทึกการวัดโดยใช้ Wireless Local Area Network

คนตัดไม้ถูกควบคุมจากระยะไกลโดยใช้ LAN ไร้สายเพื่อวัดวัตถุที่อยู่ห่างไกลจากพีซี

■ไฮไลท์

การสื่อสารระหว่างคนตัดไม้และพีซีจะดำเนินการผ่าน LAN ไร้สาย ไม่จำเป็นต้องใช้สาย LAN ในพื้นที่ทำงาน และพีซีหนึ่งเครื่องสามารถสื่อสารกับคนตัดไม้หลายเครื่องได้
ใช้ IO DATA รุ่น WN-AG300EA-S แอคเซสพอยต์ไร้สายและชุดอแดปเตอร์ และ IO DATA รุ่น ETG-DSUS-HS เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ USB เมื่อเชื่อมต่อกับตัวบันทึกหลายตัว การสื่อสารที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 10 ms ที่เร็วที่สุดของตัวบันทึกอาจไม่สามารถทำได้

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง