Kiểm tra sự suy giảm của pin axit-chì cố định

Kiểm tra nhanh tình trạng hư hỏng của ắc quy axit-chì kín

Điểm nổi bật

  • Tình trạng xuống cấp của ắc quy có thể được xác định bằng cách đo nội trở và điện áp giữa các cực của ắc quy chì-axit kín.
  • Vì dữ liệu đo có thể được lưu trong bộ nhớ của thiết bị, nên có thể dễ dàng lưu dữ liệu của nhiều pin được lắp trong tủ vào máy tính.
  • Vì xu hướng của dữ liệu pin có thể được quan sát, trạng thái của pin có thể được xác định chính xác.
  • Đồng thời đo pin trong khi chúng đang được sạc (trên đường dây trực tiếp).
     


1. Đưa đầu dò tiếp xúc với các cực của pin.
2. Có thể đo đồng thời nội trở và điện áp giữa các cực (lên đến 60 V) của pin.
3. Đo từng ô trong tủ và ghi dữ liệu đo vào bộ nhớ trong của thiết bị chính.
4. Thực hiện loại bảo trì này theo định kỳ.
5. Vì nội trở của ắc quy chì-axit kín có xu hướng tăng mạnh khi quá trình xuống cấp diễn ra (tăng 1,5 đến 2 lần so với giá trị ban đầu), trạng thái của ắc quy có thể được xác định bằng cách theo dõi xu hướng trong dữ liệu.


  • Ngưỡng chấp nhận và từ chối khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất, loại và dung lượng pin. nội trở và điện áp cực của pin mới hoặc pin tốt cần được đo trước.
  • Những thay đổi về nội trở của pin axit chì (lỏng) hở và pin kiềm ít hơn so với pin axit chì kín (pin axit chì điều tiết bằng van (VRLA) như dòng MSE và HSE), vì vậy có thể khó xác định tình trạng hư hỏng của các loại pin này.

Sản phẩm sử dụng
THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN 3554

Sản phẩm kế nhiệm của THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN 3554 là MÁY KIỂM TRA PIN BT3554.

Danh sách Sản phẩm liên quan