Đo lường dòng điện rò rỉ của thiết bị y tế Tuân theo tiêu chuẩn IEC60601-1 Ed.3.2: 2020

Tự động đo dòng dòng điện của thiết bị y tế bằng phương pháp tuân thủ IEC60601-1 Ed.3.2:2020

 

Thiết bị điện y tế luôn được đảm bảo an toàn cho người vận hành và bệnh nhân. Do đó, một thử nghiệm an toàn là cần thiết và các điều kiện thử nghiệm được quy định bởi các tiêu chuẩn và luật khác nhau. Các phương pháp kiểm tra cũng khác nhau tùy theo loại thiết bị.

Tiêu chuẩn quốc tế IEC60601-1 Ed.3.2: 2020 quy định các yêu cầu liên quan đến an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu thường được áp dụng cho thiết bị điện y tế. Khi phát triển và thương mại hóa thiết bị y tế, nhiều nhà sản xuất coi việc tuân thủ IEC60601-1 là một yêu cầu và hầu hết các quốc gia đều yêu cầu thực hiện bắt buộc.

 

Kiểm tra Dòng Rò

Kiểm tra dòng điện rò rỉ là một trong những thành phần chính của IEC60601-1 Ed.3.2:2020. Thiết bị y tế phải có hiệu suất cách điện tốt và để xác minh thông số này, phải kiểm tra dòng điện rò rỉ.

Các thử nghiệm dòng điện rò rỉ được xác định để cho phép xác minh xem dòng điện rò rỉ sẽ chạy qua bao nhiêu trong nhiều trường hợp khác nhau. Do đó, các thử nghiệm phải được thực hiện trong một số điều kiện thử nghiệm có giới hạn đo rò rỉ, bao gồm:
 
Điều kiện bình thường: Trạng thái biểu thị một tập hợp các điều kiện hoàn toàn bình thường trong đó không có sự cố nào xảy ra.
Tình trạng lỗi đơn lẻ: Trạng thái xảy ra một lỗi đơn lẻ, chẳng hạn như trục trặc dây nguồn, kết nối với thiết bị gặp trục trặc hoặc đứt dây kết nối .
 

Các lợi ích chính của máy kiểm tra hiện tại rò rỉ HiTester

Một dụng cụ đo lường được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi IEC60601-1 Ed.3.2: 2020 là không thể thiếu trong việc thực hiện các thử nghiệm an toàn điện cần thiết để đảm bảo rằng thiết bị y tế bị lỗi không được đưa vào thị trường.
 
Máy kiểm tra dòng điện rò rỉ HiTester góp phần vào việc xác nhận tính an toàn của thiết bị y tế bằng cách cung cấp những ưu điểm chính sau:
 

 

・Có thể tự động đo dòng điện rò rỉ trong điều kiện bình thường và điều kiện lỗi đơn lẻ mà không cần phải chuyển đổi cực của nguồn điện một cách rắc rối

 

・ Mạng (tải giả cơ thể) hoàn toàn tuân thủ JIS, IEC, UL và Thiết bị điện và Luật an toàn vật liệu có sẵn dưới dạng tiêu chuẩn
・ Lưu trữ tới 30 điều kiện đo trong bộ nhớ. Khi một điều kiện đo được thiết lập, có thể dễ dàng khởi chạy cùng một phép đo chỉ bằng cách gọi lên điều kiện đo được lưu trong bộ nhớ
application_K0004

Danh sách Sản phẩm liên quan