การตรวจสอบย้อนกลับ

บริการที่น่าเชื่อถือสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้มาตรฐานระดับประเทศ

อุปกรณ์มาตรฐานที่ ฮิโอกิ ใช้ในการสอบเทียบและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ล้วนเชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถออกรายงานการตรวจสอบด้วยค่าสอบเทียบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

แผนภูมิการตรวจสอบย้อนกลับ

  • สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ บริษัทตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิต (Fluke) ผู้ผลิต (Clarke Hess) ศูนย์วิศวกรรมโทรคมนาคม / [มาตรฐานอ้างอิง] ตัวต้านทานมาตรฐาน (Fluke742A -1, 742A-10k), เครื่องสอบเทียบ (Fluke 5700A), แอมพลิฟายเออร์ (Fluke 5725A), มาตรฐานการวัดค่า AC (Fluke 5790A), ตัวแบ่งกระแส (Fluke A40, A40A), เครื่องวัดเฟสดิจิตอล (Clarke Hess 6000A), ตัวนับอเนกประสงค์ (Advantest TR5830D) / [มาตรฐานระดับกลาง] ตัวต้านทานมาตรฐาน (Alpha Electronics Corp. CSR), ตัวต้านทานมาตรฐาน (Yokogawa 2792, 2794), มัลติมิเตอร์ (HP/Agilent 3458A), หม้อแปลงกระแส (Tokyo Seiden CTS8-1 (50 A/5 A)) , กระแสสลับ (100 Ω, 1 kΩ) (ฮิโอกิ) / [อุปกรณ์สอบเทียบที่ใช้] Calibrator (Fluke 5520A) / Power HiTester (ฮิโอกิ 3332)