การใช้เซ็นเซอร์ความชื้น Z2000 กลางแจ้ง

ถาม ฉันต้องการวัดความชื้นกลางแจ้ง ฉันสามารถใช้ Z2000 กับ Memory HiLogger ซีรีส์ LR8400 ภายนอกอย่างถาวรหรือในวันที่ฝนตกได้หรือไม่

 A

ไม่ เซ็นเซอร์ความชื้น Z2000 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกลางแจ้ง