การสอบเทียบเฉพาะจุด

Q ฉันต้องการสอบเทียบเครื่องมือ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เป็นไปได้ไหมที่จะสอบเทียบ ณ จุดที่ฉันระบุ?

 A

เงื่อนไขการสอบเทียบมาตรฐานของเราได้รับการออกแบบตามเอกสารข้อมูลการตรวจสอบ (รายงานผลการทดสอบ)
หากคุณต้องการเพิ่มจุดเฉพาะอื่นๆ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ฮิโอกิ ที่ได้รับอนุญาตของคุณ