การตั้งค่าความถี่ของ PW6001

Q ขีดจำกัดความถี่บนและล่างทำงานอย่างไร

 A

ขีดจำกัดความถี่บนและล่างกำหนดขีดจำกัดของความถี่พื้นฐานในการซิงโครไนซ์ ไม่ทำงานเหมือนกับตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำเพื่อจำกัดแบนด์


ขีดจำกัดบน:
ความถี่สูงสุด 2MHz เหมาะสำหรับการวัดส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม หากความถี่มูลฐานและความถี่พาหะใกล้เคียงกันในวงจร PWM PW6001 อาจซิงโครไนซ์กับความถี่พาหะแทนความถี่มูลฐาน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ขอแนะนำให้ตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดระหว่างความถี่มูลฐานและความถี่พาหะ


ขีดจำกัดล่าง:
สิ่งนี้ใช้เพื่อบังคับระยะเวลาการคำนวณหากตรวจไม่พบจุดตัดศูนย์