การคำนวณความแม่นยำของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบหนีบ

Q สำหรับความแม่นยำของกระแสและกำลัง ข้อมูลจำเพาะระบุว่าต้องเพิ่มความแม่นยำของเซ็นเซอร์แบบหนีบเข้ากับความแม่นยำของมิเตอร์วัดกำลัง โปรดแนะนำวิธีการคำนวณโดยละเอียด

 A

ตัวอย่างต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการใช้แคลมป์ออน Power HiTester กับแคลมป์เซนเซอร์ 9661 (พิกัด 500A)
ความแม่นยำของกระแสไฟฟ้าและพลังงานของ 3169 ระบุเป็น "±0.2%rdg.±0.1%fs" และความแม่นยำของกระแสไฟฟ้าของ 9661 ระบุเป็น "±0.3%rdg.±0.01%fs"
* rdg = อ่านผิดพลาด
* fs = ข้อผิดพลาดเต็มสเกล

เมื่อเพิ่มความแม่นยำของ 9661 เข้ากับความแม่นยำของ 3169 ความแม่นยำทั้งหมดจะกลายเป็น "±0.5%rdg.±0.11%fs"
โปรดทราบว่า fs (เต็มสเกล) คือช่วงปัจจุบันของ 3169

 


การวัดปัจจุบัน
(ตัวอย่าง) 3169 กับ 9661
ข้อผิดพลาดแบบเต็มสเกลของเซ็นเซอร์แบบหนีบคำนวณโดย "พิกัดกระแส/ช่วง 3169*0.01%"
ตาม sch ข้อผิดพลาดจะเป็น 0.05%fs เมื่อใช้ในช่วง 100A (= 500/100*0.01%).
เมื่อทำการวัด 50.00[A] ในช่วง 100A บน 3169 ความแม่นยำทั้งหมดจะเป็น "±0.5%rdg.±0.15%fs"
= ±(0.5% * 50.00 + 0.15% * 100)
= ±0.4 [เอ]
ดังนั้น ค่าที่วัดได้จริงอยู่ระหว่าง 49.6[A] ถึง 50.40[A]

 

 

การวัดพลังงาน
(ตัวอย่าง) กำลังไฟ 3 เฟสที่วัดโดย 3169 กับ 9661
ช่วงปัจจุบัน: 10A / ช่วงพลังงาน: 6kW, ตัวประกอบกำลัง = 1
เมื่อทำการวัด 1.0000[kW] ในช่วง 6kW ข้อผิดพลาดจะคำนวณตามที่แสดงด้านล่าง
±(0.5%rdg. + 0.6%fs)
= ± (0.5% * 1.0000 + 0.6% * 6)
= ±0.041 [กิโลวัตต์]
ดังนั้น ค่าจริงอยู่ระหว่าง 0.9590[kW] ถึง 1.0410[kW]