วิธีการเชื่อมต่อต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่: ขั้วต่อ OUTPUT + สายโคแอกเชียล + ตัวต้านทานปลายสาย 50 Ω + เครื่องมือวัด

ถาม วิธีการเชื่อมต่อต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่: ขั้วต่อ OUTPUT + สายโคแอกเชียล + ตัวต้านทานปลายสาย 50 Ω + เครื่องมือวัด

 A

ไม่ได้ อย่าเพิ่มตัวต้านทานการสิ้นสุด 50 Ω หากอิมพีแดนซ์อินพุตของเครื่องมือวัด (ออสซิลโลสโคป ฯลฯ) มีค่าน้อยกว่า 1 MΩ คุณจะไม่สามารถทำการวัดที่แม่นยำได้