การรับรอง/ประกาศความสอดคล้อง

ผลิตภัณฑ์ พิมพ์
อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย Z3210
เครื่องแบ่งไฟฟ้าแรงสูง AC/DC VT1005
มัลติเพล็กเซอร์ไฟฟ้าแรงสูง SW2001-04, SW2001-08, SW2001-16, SW2001-24
สวิตช์เมนเฟรม SW1001,SW1002
สวิตช์เมนเฟรม SW1001, SW1002
เครื่องทดสอบ DC HIPOT ST5680
เครื่องทดสอบกระแสรั่วไหล ST5540,ST5541
INSULATION TESTER ST5520,ST5520-01
เครื่องตรวจจับการปลดปล่อยบางส่วน ST4200
เครื่องทดสอบขดลวด ST4030A
เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าเซลล์แบตเตอรี่ SS7081-50
เครื่องกำเนินสัญญาณ DC SS7012
เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบไม่สัมผัส SP7001, SP7002, สามารถเชื่อมต่อ SP7100, SP7150
เครื่องวัดความต้านทาน เมกะโอมมิเตอร์ SM7420
เครื่องวัดความต้านทาน เมกะโอมมิเตอร์ SM7110,SM7120
เซลล์อิเล็กโทรด SA9001, ชุดทดสอบ SA9002
เครื่องวัดความต้านทาน RM3548
มิเตอร์วัดความต้านทาน RM3545A-1, RM3545A-2
เครื่องวัดความต้านทาน RM3545, RM3545-01, RM3545-02, RM3545A-1, RM3545A-2
เครื่องวัดความต้านทาน RM3545,RM3545-01,RM3545-02