บอร์ดเปล่า, แพ็คเกจ, การทดสอบบอร์ดประชากร

ฮิโอกิ ผสมผสานเทคโนโลยีการวัดขั้นสูงและเทคโนโลยีการตรวจวัดที่มีความแม่นยำสูงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบและวิเคราะห์พื้นผิวบรรจุภัณฑ์ที่มีความละเอียดระดับพิทช์ แผงวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นหลายชั้น การเชื่อมต่อระหว่างกันที่มีความหนาแน่นสูง (HDIs) วัสดุฝังตัวของอุปกรณ์ การ์ดโพรบ และแผงวงจรพิมพ์ (PCBs) ). ระบบทดสอบบอร์ดของเราช่วยลูกค้าปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยการตรวจจับข้อบกพร่องที่แฝงอยู่บนแผงสายไฟและ PCB ที่พิมพ์ออกมา