การวัดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์พลังงานต่ำ

เมื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นเวลาบันทึกด้วยแบตเตอรี่ จำเป็นต้องวัดปริมาณการใช้กระแสไฟในโหมดต่างๆ เช่น แอ็คทีฟ สแตนด์บาย และการสื่อสาร
โพรบปัจจุบัน CT6710 และ CT6711 มีความไวในการตรวจจับกระแสสูงถึง 10 V/A (อัตราส่วนการแปลง 100 μA = 1 mV) ดังนั้นโพรบนี้สามารถตรวจจับรูปคลื่นกระแสไฟไมโครแอมแปร์ได้ 100 แอมแปร์

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง