วิธีทดสอบความทนทานของตัวเก็บประจุ

วัดความเค้น อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุพร้อมกันในสนาม
 
การทดสอบความทนทานของตัวเก็บประจุสามารถทำได้ในขณะที่ส่วนประกอบต้องรับภาระการชาร์จหรือการคายประจุ Memory HiCorder MR8875 สามารถวัดความเค้นและอุณหภูมิบนพื้นผิวของตัวเก็บประจุได้พร้อมกัน เช่นเดียวกับแรงดันไฟที่ขั้วต่างๆ
 
ภาพ การทดสอบความทนทานของตัวเก็บประจุ
 
ด้วยความสามารถในการทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่และการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา MR8875 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวัดในภาคสนามได้
*Strain sensor จำหน่ายแยกต่างหาก

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง