การทดสอบการประเมินค่าความต้านทานแบบอนุกรมเทียบเท่า (ESR) ของตัวเก็บประจุแบบลิเธียมไอออน

วัด ESR* ของตัวเก็บประจุแบบลิเธียมไอออนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*ESR : ความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า

 

 

ไฮไลท์

-BATTERY HiTESTER BT3562A ซึ่งมีความละเอียดสูงสุด 0.1μΩ และช่วงการวัด 3.1 kΩ สามารถวัดค่า ESR ของตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากขึ้นอยู่กับความจุและรูปร่าง ในช่วงกว้าง

- นอกจากนี้ยังสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วของตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนได้พร้อมกัน

BT3562A_application_K0015

 

 

- ชาร์จ (หรือคายประจุ) ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน (ตัวเก็บประจุแบบไฟฟ้าสองชั้น)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการวัดเหมือนกัน เนื่องจากสถานะของตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากประจุและการคายประจุ

- วัดค่าสูงสุด 60V ระหว่างเทอร์มินัลและโมดูลที่มีเซลล์เชื่อมต่อแบบอนุกรมสูงสุด 15 เซลล์ (4V)

- บันทึกผลการวัดไปยังพีซีผ่านการสื่อสาร (มีซอฟต์แวร์ตัวอย่าง PC ฟรีให้บริการ)

- มีสาย RS-232C และ LAN และ I/O ดิจิตอล ซึ่งช่วยให้ใช้งานกับสายอัตโนมัติได้

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง