Thiết bị đo quang học LED/ laser RGB, Thiết bị kiểm tra dây cáp LAN

Hioki đã phát minh ra phương pháp bước sóng trung tâm rời rạc để sử dụng cho các thiết bị đo nguồn sáng laser, giảm đáng kể thời gian cần thiết để điều chỉnh cân bằng trắng trên dây chuyền sản xuất màn hình. Chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm để sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm thiết bị đo quang học LED, thiết bị đo công suất quang và thiết bị kiểm tra cáp mạng LAN.