ออปติคัลมิเตอร์ RGB Laser/LED, เครื่องทดสอบสาย LAN

ฮิโอกิ ได้คิดค้นวิธีความยาวคลื่นเซนทรอยด์แบบแยกส่วนเพื่อใช้โดยเครื่องมือที่วัดแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับสมดุลแสงขาวในสายการผลิตที่แสดงได้อย่างมาก เรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องวัดแสง LED เครื่องวัดพลังงานแสง และเครื่องทดสอบสายเคเบิล LAN