Từ trường, Nhiệt độ, Lux

Hioki cung cấp một loạt các thiết bị đo môi trường. Các sản phẩm này bao gồm các thiết bị đo từ trường tuân thủ các hướng dẫn của ICNIRP 2010 do IEC/EN62233 đưa ra cũng như các bộ ghi nhỏ gọn giúp truyền dữ liệu sang máy tính dễ dàng, thiết bị ghi dữ liệu cung cấp 120 kênh đầu vào riêng biệt và thậm chí là một giỏ hàng được thiết kế đặc biệt cho sử dụng với máy đo lux để giảm đáng kể lao động thể chất bằng cách loại bỏ yêu cầu phải liên tục đứng lên và ngồi xuống trong khi thực hiện các phép đo.