สนามแม่เหล็ก อุณหภูมิ ลักซ์

ฮิโอกิ มีเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กที่สอดคล้องกับแนวทาง ICNIRP 2010 ที่กำหนดโดย IEC/EN62233 เช่นเดียวกับตัวบันทึกขนาดกะทัดรัดที่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ทำได้ง่าย Memory HiLoggers ที่ให้อินพุตแยก 120 ช่องสัญญาณ และแม้แต่รถเข็นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ใช้ร่วมกับเครื่องวัดลักซ์เพื่อลดการใช้แรงงานทางกายภาพได้อย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องยืนขึ้นและหมอบลงซ้ำๆ ขณะทำการวัด