Thiết bị đo siêu điện trở

Thiết bị đo siêu điện trở là giải pháp lý tưởng cho kiểm tra cách điện tại các khu vực kỹ thuật viên phải đo giá trị điện trở cực cao (ví dụ: thiết bị gốm, lớp film cell quang điện và phớt cách điện của nhà sản xuất chất bán dẫn). Hioki cung cấp một loạt thiết bị đo siêu điện trở phù hợp cho đầy đủ các địa điêm và ứng dụng đo.