Sản phẩm

Sản Phẩm Mới

  • Dùng cho thế hệ pin mới, thử nghiệm OCV/IR
  • BT6075: dùng cho đo EOL & BOL
  • BT6065: Dành cho quá trình hình thành và lão hóa

  • Để đo EIS của pin dung lượng cao cho EV & ESS
  • Phần mềm ứng dụng đánh giá thuận tiện cho việc sử dụng R&D
  • Kết nối LAN và đa kênh tiên tiến phù hợp cho sản xuất

• Đo điện trở cách điện của hệ thống điện mặt trời một cách an toàn và chính xác trong khi phát điện
• Đo VOC của hệ thống điện mặt trời một cách an toàn và chính xác lên đến 2000 VDC
• Đo cách điện của thiết bị điện áp cao (như máy biến áp, dây cáp và động cơ)
• DAR,PI,DD được tính toán tự động để rút ngắn thời gian làm việc

• Đo cách điện của thiết bị điện áp cao (như máy biến áp, dây cáp và động cơ)
• DAR,PI,DD được tính toán tự động để rút ngắn thời gian làm việc
• Hộp đựng và hộp đựng tất cả trong một được xếp hạng IP65

Xem thêm

Danh mục sản phẩm