ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่

  • สำหรับการจัดระดับเซลล์แบตเตอรี่ยุคถัดไป การทดสอบ OCV/IR
  • BT6075: สำหรับการทดสอบ EOL และ BOL
  • BT6065: สำหรับกระบวนการสร้างและชรา

  • สำหรับการวัด EIS ของแบตเตอรี่ความจุสูงสำหรับ EV และ ESS
  • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการประเมินที่สะดวกสำหรับการใช้งานด้าน R&D
  • อินเทอร์เฟซ LAN และโซลูชันหลายช่องสัญญาณขั้นสูงสำหรับใช้ในการผลิต

• วัดความต้านทานฉนวนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำในขณะสร้าง
• วัดค่า VOC ของระบบ Solar PV ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ สูงถึง 2000 VDC
• วัดฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น หม้อแปลง สายไฟ และมอเตอร์)
• DAR, PI, DD คำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

• วัดฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น หม้อแปลง สายไฟ และมอเตอร์)
• DAR, PI, DD คำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและกระเป๋าพกพาแบบออลอินวันระดับ IP65

ดูเพิ่มเติม

ประเภทสินค้า