Độ bùn điện cực của pin Lithium-ion là gì?

Bùn điện cực là gì?

Chất lỏng điện cực bao gồm các vật liệu điện cực sau đây được phân tán trong dung môi hữu cơ. Tấm điện cực của pin lithium-ion được tạo ra bằng cách cho bùn điện cực vào lá kim loại.

Vật liệu bùn điện cực và vai trò của chúng

  • Vật liệu hoạt động: Phản ứng các ion liti
  • Phụ gia dẫn điện: Phục vụ cho việc dẫn điện tử
  • Chất kết dính: Dùng để kết dính vật liệu hoạt tính, và các chất phụ gia dẫn điện.

Đối với pin dung lượng cao hơn, cần giảm tỷ lệ phụ gia dẫn điện và tăng tỷ lệ hoạt chất. Mặt khác, điều quan trọng là phải có đủ độ dẫn điện tử để giảm nội trở của pin và cần có một lượng phụ gia dẫn điện vừa phải. Sự đánh đổi này khiến việc tối ưu hóa tỷ lệ vật liệu hoạt tính và phụ gia dẫn điện trở nên quan trọng.

 

Ảnh hưởng của sự phân tán vật chất của bùn điện cực trên pin lithium-ion

Khả năng phân tán của vật liệu hoạt tính và phụ gia dẫn điện trong bùn điện cực là rất quan trọng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng vật liệu.

Vật liệu hoạt động

Đảm bảo sự tiếp xúc của chất điện phân với bề mặt của từng hạt vật liệu hoạt động làm tăng phản ứng ion. Điều này sẽ giúp tăng dung lượng pin.

Phụ gia dẫn điện

Nếu hỗn hợp bùn điện cực kém, phụ gia dẫn điện sẽ không phân tán đủ tốt. Ngược lại, nếu trộn quá mạnh, dòng điện hình thành sẽ bị phá hủy và không thể thu được sự dẫn điện tử tốt.

Việc lắp ráp pin mà không làm phân tán vật liệu hoạt tính và các chất phụ gia dẫn điện sẽ tập trung điện tích, điều này không mong muốn vì nó gây ra các phản ứng pin không đồng nhất.

Hệ thống phân tích bùn của Hioki phân tích các giá trị trở kháng được đo trong điều kiện bùn và đưa ra các chỉ số có thể được sử dụng để ước tính độ phân tán.

Những bài viết liên quan