Kiểm tra phóng điện từng phần của bộ khởi động động cơ bằng máy đo xung và máy hiện sóng

Vấn đề

Hình 2 minh họa các vị trí có nguy cơ phóng điện cục bộ trong stato. Khi thử nghiệm các vị trí có nguy cơ này trong khi stato được nối với điểm trung tính (Hình 3), thử nghiệm giữa các cuộn dây bị ngắn mạch trên cùng một pha chỉ có thể được thực hiện bằng cách đặt điện áp xung. Ngược lại, thử nghiệm giữa các cuộn dây và lõi (mặt đất), phần lớn là
cách ly, có thể được thực hiện ở điện áp xoay chiều cao như điện áp được sử dụng bởi máy đo điện áp chịu thử, chứ không phải ở điện áp xung.

Các thiết bị kiểm tra xung được thiết kế để phát hiện ngắn mạch lớp (ngắn mạch xảy ra trên nhiều vòng do hỏng cuộn dây). Các thiết bị này không cung cấp chức năng phát hiện phóng điện cục bộ. Nhu cầu về khả năng phát hiện phóng điện cục bộ ở điện áp xung đang tăng lên do xu hướng hướng tới các bộ biến tần điện áp cao hơn.

Các giải pháp

Máy thử xung được nối giữa các cuộn dây của stato được nối với điểm trung tính (Hình 4 và 5). Hai đầu dò CT được gắn vào mặt đất. CT1 đo từ DC đến 120 MHz, trong khi CT2 đo từ 4,8 kHz đến 400 MHz. Dạng sóng dòng điện từ hai CT này được quan sát bằng MR6000.

 

application_ST4030A + MR6000_motorstator_E1_210824_02.png

Dữ liệu đo lường

• Dạng sóng dòng điện không có nhiễu loạn đáng kể ở điện áp thử nghiệm 2000 Vpeak.
• Quan sát thấy nhiễu loạn đáng kể giống như dòng điện xung ở điện áp thử nghiệm 2600 Vpeak. Sự xáo trộn đó cho thấy sự phóng điện một phần.

Bản tóm tắt

• Phóng điện cục bộ có thể được phát hiện bằng cách quan sát dạng sóng dòng dòng điện trong quá trình thử nghiệm xung.
• Nếu mức cách điện thấp, điện áp khởi động phóng điện sẽ giảm.
• Có thể tự động hóa việc kiểm tra bằng cách sử dụng chức năng phân tích quang phổ hoặc bộ kích hoạt của máy hiện sóng.
• Tuy nhiên, cần phải thận trọng liên quan đến nối đất và môi trường tiếng ồn.

Liên hệ với Phòng thí nghiệm Đo lường của Hioki để biết các câu hỏi ứng dụng và yêu cầu kiểm tra.

Phòng thí nghiệm đo lườngMở cửa sổ mới

Danh sách Sản phẩm liên quan