Phép đo đơn giản các đặc tính CV của chất bán dẫn và diode

Đặc tính CV là đặc điểm chính của chất bán dẫn như FET và điốt. Việc sử dụng các chất bán dẫn có khả năng hoạt động chuyển mạch tốc độ cao đang giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của điện tử công suất để sử dụng trong các ứng dụng như xe điện (xEV) và nhà máy điện ảo (VPP). Để tạo điều kiện cho hoạt động chuyển mạch tốc độ cao, điều quan trọng đối với chất bán dẫn là phải có thành phần điện dung thấp.

Xu hướng thị trường

FET và điốt, là các chất bán dẫn đại diện, bao gồm một cấu trúc được gọi là điểm nối PN, trong đó các chất bán dẫn loại p và n được kết nối bên trong một tinh thể đơn lẻ. Điốt bao gồm một điểm nối PN, trong khi FET bao gồm một cặp điểm nối PN (pnp hoặc npn). Khi điện áp đặt vào bề mặt của tiếp giáp PN vượt quá một giá trị nhất định, các electron sẽ chạy qua. Thuộc tính này được sử dụng để điều khiển tín hiệu điện (bằng cách bật và tắt) dựa trên độ lớn của điện áp. Để tạo điều kiện chuyển đổi tức thời, cần thay đổi điện áp ở tốc độ cao. Do đó, các chất bán dẫn phải có điện dung thấp, theo thứ tự của một số picofarads.

  • Hình 1 Đặc tính điện của điốt (đặc tính tĩnh)
  • Hình 2 Đặc tính điện của điốt (đặc tính động)

Vấn đề

Tín hiệu đo của máy đo LCR là sóng hình sin có tâm ở số 0. Khi một sóng hình sin có tâm bằng 0 được áp vào chất bán dẫn, tín hiệu đo bị méo do đặc tính của chất bán dẫn, trong đó dòng điện chạy theo hướng dương nhưng không theo hướng âm. Do đó, điện dung được đo bằng máy đo LCR trong khi đặt điện áp phân cực DC từ nguồn điện một chiều vào chất bán dẫn. Hơn nữa, việc đo điện dung trong khi thay đổi điện áp DC sẽ mang lại đặc tính CV của chất bán dẫn. Tuy nhiên, việc thực hiện các phép đo bằng máy đo LCR và nguồn điện DC theo cách này đòi hỏi một chương trình tích hợp và điều khiển hai phần thiết bị.

Giải pháp

“Trình tạo trình tự” là một phần bổ trợ Excel cung cấp khả năng điều khiển tích hợp các công cụ đo lường. Nó hỗ trợ USB, RS-232C, LAN và GPIB làm giao diện truyền thông. Nó cũng hỗ trợ VISA, một trình điều khiển giao tiếp bất khả tri mô hình cho các công cụ. Vì nó có thể tự động tìm kiếm và kết nối với các công cụ được kết nối với PC nên có thể triển khai điều khiển như mong muốn bằng cách ghi chú các lệnh điều khiển bạn muốn thực hiện theo thứ tự trong tệp Excel.

Tải xuống “Trình tạo trình tự”

 

Kết quả đo

Vì “Trình tạo trình tự” là một phần bổ trợ Excel cung cấp khả năng điều khiển tích hợp các công cụ, bạn có thể hiển thị đồ thị và thao tác dữ liệu đã ghi bằng các hàm Excel. Không cần phải lo lắng về cách xử lý dữ liệu mà bạn đã ghi lại bằng một chương trình do chính bạn phát triển. Bạn có thể so sánh dữ liệu và tạo báo cáo bằng chức năng Excel quen thuộc.

Danh sách Sản phẩm liên quan