Pin EV quản lý nhiệt

Bộ ghi dữ liệu của HIOKI LR8450 & Cảm biến thông lượng nhiệt của Hukseflux FHF05

Sự phát triển của xe điện chạy bằng pin (BEV) đã được đẩy nhanh trong những năm gần đây. Pin lithium-ion dễ bị thay đổi nhiệt và đặc biệt là ở nhiệt độ lạnh, hiệu suất của chúng tạm thời giảm cùng với dung lượng khả dụng. BEV thiếu nguồn nhiệt ở dạng động cơ. Do đó, cần phải thu nhiệt do các bộ phận lân cận như động cơ và bộ biến tần tạo ra để mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Có thể đo lưu lượng nhiệt bằng cách kết hợp LR8450 với Cảm biến thông lượng nhiệt FHF05. Vì các cảm biến này cho phép xác nhận cả nhiệt độ và hướng chuyển động của nhiệt nên chúng rất hữu ích khi xác nhận quản lý nhiệt.


Trực quan hóa các chuyển động nhiệt với phép đo lưu lượng nhiệt

Chuyển động của nhiệt có thể được hình dung bằng cách đo lưu lượng nhiệt. Vì có thể kiểm tra xem một mục tiêu đo cụ thể đang tự tạo ra nhiệt hay nhận nhiệt từ các bộ phận gần đó, nên phương pháp này có thể áp dụng các biện pháp đối phó nhiệt hiệu quả. Hơn nữa, khả năng xác định thành phần nào đang tạo ra nhiệt tạo điều kiện cho các thiết kế tản nhiệt và cách nhiệt tối ưu. Hình 1 cho thấy ảnh chụp màn hình của LR8450 và FHF05 để đo nhiệt độ và dòng nhiệt cho một bộ phận trong xe khi xe đang chạy. Trong khi nhiệt độ tiếp tục tăng dần, đồ thị dòng nhiệt chuyển từ dương sang âm khi xe dừng lại. Nói cách khác, có thể xác nhận rằng bộ phận này tạo ra nhiệt khi xe đang chạy và sau đó nhận nhiệt từ các bộ phận xung quanh khi xe dừng lại.

Như thể hiện trong hình bên phải, các phép đo nhiệt độ và dòng nhiệt cho phép chúng ta biết tại sao nhiệt độ lại thay đổi. (Đường liền nét thể hiện nhiệt độ; đường đứt nét thể hiện dòng nhiệt.)
- Nhiệt độ đang tăng và sinh nhiệt: Sinh nhiệt bên trong.
- Nhiệt độ đang tăng và nhận nhiệt: Nhận nhiệt từ nguồn bên ngoài.
- Nhiệt độ giảm và sinh nhiệt: Tản nhiệt ra bên ngoài.
- Nhiệt độ đang giảm và nhận nhiệt: Làm mát bên trong.


Ứng dụng đo lưu lượng nhiệt

Hiệu suất của pin và tốc độ xuống cấp của pin có tương quan với sự sinh nhiệt. Khả năng đo lưu lượng nhiệt trong pin dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất và chẩn đoán sự xuống cấp không phá hủy.


Phương pháp đo

Kết nối các dây dẫn nhiệt và nhiệt độ của FHF05 với các kênh đo lường của thiết bị đo lường cho LR8450. FHF05 có thể đo đồng thời lưu lượng nhiệt và nhiệt độ bằng một thiết bị duy nhất.

 

Để đọc trực tiếp tốc độ dòng nhiệt, chỉ cần nhập hệ số độ nhạy (S) được ghi trên cáp của FHF05 vào trường độ nhạy chia tỷ lệ của LR8450. Không cần tính toán tỷ lệ tốn thời gian.

 

Bạn có thể đặt các giá trị giới hạn trên và dưới trên màn hình dạng sóng như mong muốn và quan sát dạng sóng. Khả năng hiển thị hai trục cùng lúc vô cùng tiện lợi khi bạn muốn quan sát đồng thời nhiệt độ và dòng nhiệt.

Ưu điểm của phép đo lưu lượng nhiệt với LR8450

Thiết bị không dây được kết nối với cảm biến lưu lượng nhiệt có thể được đặt gần mục tiêu đo và bạn có thể quan sát các biến thể trong thời gian thực từ một vị trí riêng biệt. Phạm vi liên lạc: 30 m, đường ngắm
(Phạm vi liên lạc có thể bị rút ngắn nếu bạn đặt LR8450-01 hoặc thiết bị không dây trên sàn nhà hoặc mặt đất.)

 

 

Độ nhạy của cảm biến lưu lượng nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ. FHF05 có thể đo nhiệt độ cũng như lưu lượng nhiệt. Có thể đo lưu lượng nhiệt độ chính xác cao bằng cách sử dụng các giá trị nhiệt độ đo được để thực hiện hiệu chỉnh nhiệt độ với chức năng tính toán dạng sóng của LR8450.

Tham khảo: FHF05 được hiệu chuẩn ở 20°C; nếu độ nhạy tại thời điểm đó được biểu thị bằng S20 thì độ nhạy S ở nhiệt độ T có thể tính như sau: S = S20 {1 + 0,002 × (T - 20)}. Ví dụ, các phép đo dòng nhiệt được thực hiện khi nhiệt độ của mục tiêu là 120°C sẽ bị ảnh hưởng bởi sai số 20%.


Vui lòng mua cảm biến thông lượng nhiệt từ các nhà cung cấp như Hukseflux. (Hioki không bán cảm biến dòng nhiệt/lưu lượng.)

Cảm biến thông lượng nhiệt (trang web Hukseflux)

Danh sách Sản phẩm liên quan