Giám sát điện áp và nhiệt độ của pin trong quá trình kiểm tra sạc và xả

Quy trình sản xuất pin bao gồm một bước trong đó pin được sạc và xả liên tục, khiến pin xảy ra phản ứng hóa học được gọi là hình thành. Quá trình hình thành, giúp pin lưu trữ năng lượng một cách ổn định, là một quá trình quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất của pin. Cần ghi lại điện áp và nhiệt độ của tế bào trong khi sạc và xả pin.

Mục đích ghi lại điện áp và nhiệt độ của tế bào trong quá trình thử nghiệm sạc và xả

Điện áp và nhiệt độ của tế bào được ghi lại trong quá trình thử nghiệm sạc và phóng điện vì những lý do sau:

  • Để kiểm tra tình trạng pin
  • Để kiểm soát thiết bị sạc và xả
  • Ghi lại dữ liệu để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trong các quy trình sản xuất pin
  • Để tích lũy dữ liệu an toàn và hiệu suất pin
  • Để xác định pin bị lỗi và pin cấp dựa trên hiệu suất


Ghi lại điện áp và nhiệt độ của tế bào pin

Vì thử nghiệm nạp và xả liên quan đến việc kiểm soát dòng điện lớn, nên các giá trị đo được có xu hướng thể hiện tác động của tiếng ồn. 8423 có thể ghi lại chính xác dữ liệu điện áp và nhiệt độ của tế bào trong môi trường ồn ào. Hơn nữa, thiết bị giảm thiểu các yêu cầu về chi phí và không gian để loại bỏ lãng phí vì nó cho phép người dùng thêm Đơn vị Điện áp/Nhiệt độ 15 kênh khi cần thiết để đáp ứng số lượng kết nối cần thiết.Kiểm tra sạc và xả các mô-đun và gói pin

Khi đo điện áp và nhiệt độ của tế bào trong các mô-đun và gói, kết nối các tế bào theo chuỗi, những cân nhắc quan trọng bao gồm số lượng kênh và điện áp nối đất định mức. 8423 có thể ghi dữ liệu điện áp và nhiệt độ trên 600 kênh (*1) với tốc độ lấy mẫu 10 ms. Thiết bị có điện áp định mức từ đầu đến đất là 600 V AC/DC.

  • * 1: Lấy mẫu đồng bộ 8423 x 5 đơn vị


Danh sách Sản phẩm liên quan