IEC 60851-5 Thử nghiệm tiếp tuyến điện môi (tanδ) của dây quấn

Dây tráng men được sử dụng trong cuộn dây động cơ. Là một phần của quá trình R&D và kiểm tra sản phẩm của các nhà sản xuất dây tráng men cũng như kiểm tra nghiệm thu và phát triển vật liệu của các nhà sản xuất động cơ, các kỹ sư kiểm tra hiệu suất của dây tráng men bằng cách đo tiếp tuyến điện môi (tanδ) của nó như được nêu trong IEC 60851-5.

Thiết bị và phương pháp kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

• Thực hiện hiệu chỉnh mở cho máy đo LCR trước khi bắt đầu kiểm tra.
• Chèn một dây men (có đường kính 0,9 mm) vào vật hàn nóng chảy.
• Sử dụng bể kim loại, tăng nhiệt độ của vật hàn từ 40°C với các bước tăng 10°C.
• Sử dụng máy đo LCR, đo tiếp tuyến điện môi ở mỗi nhiệt độ.
• Đo tiếp tuyến điện môi ở nhiều tần số đo.
• Thực hiện hiệu chỉnh ngắn trên các điện cực của máy đo LCR ở mỗi nhiệt độ.
• Ghi lại dữ liệu đo bằng Trình tạo trình tự*.

Ở đây, một bồn tắm kim loại “MB-1H-U II” của Koike Precision Instruments (http://www.kpi.net/) được sử dụng cùng với một khối nhôm có viền theo thứ tự đặc biệt (để giữ vật hàn nóng chảy).

* Trình tạo trình tự là một bổ trợ Excel® miễn phí. Nó có thể được sử dụng để điều khiển chuyển đổi giữa các tần số đo cho máy đo LCR và để thu thập dữ liệu đo từ bên trong Excel®. Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web sau: https://sequencemaker.hioki.com/en/.

Kết quả đo

• Giá trị tanδ tăng theo tần số đo.
• Ở tần số đo 1 kHz, giá trị tanδ chuyển từ trạng thái ổn định sang tăng nhanh ở nhiệt độ 190 ° C.
• Tần số đo cao hơn dẫn đến nhiệt độ cao hơn, nhiệt độ này tăng nhanh chóng.

Danh sách Sản phẩm liên quan