Kiểm tra phóng điện từng phần của bộ khởi động động cơ bằng máy đo điện áp chịu được và máy hiện sóng

Kiểm tra phóng điện từng phần của bộ khởi động động cơ bằng máy đo điện áp chịu được và máy hiện sóng

Kiểm tra điện áp chịu được được thực hiện bằng cách đặt điện áp xoay chiều cao vào các khu vực cách điện và kiểm tra độ bền điện môi của vật liệu cách điện. Việc đánh giá đạt và không đạt được thực hiện dựa trên các giá trị RMS dòng điện. Nhu cầu về khả năng giám sát dạng sóng trong quá trình thử nghiệm điện áp chịu đựng (thử nghiệm độ bền điện môi) ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Bạn đã bao giờ nghe thấy âm thanh yếu do phóng điện trong quá trình kiểm tra điện áp chịu đựng chưa? Âm thanh đó được tạo ra bởi sự phóng điện không kèm theo tia lửa điện. Vì hiện tượng phóng điện này không xuất hiện ở các giá trị dòng điện nên stato sẽ vượt qua bài kiểm tra điện áp chịu đựng. Tuy nhiên, việc phóng điện có thể gây ra hỏng cách điện sau khi động cơ được đưa vào thị trường.

Trong ứng dụng này, chúng tôi đã cố gắng phát hiện phóng điện cục bộ dựa trên quan sát dạng sóng dòng điện trong quá trình thử nghiệm điện áp chịu đựng.

Các giải pháp

Máy kiểm tra điện áp chịu đựng được nối giữa cuộn dây của stato được nối với điểm trung tính và mặt đất (Hình 3 và 4). Hai đầu dò CT được gắn ở mặt đất. CT1 đo từ DC đến 120 MHz, trong khi CT2 đo từ 4,8 kHz đến 400 MHz. Dạng sóng dòng điện từ hai CT này được quan sát bằng MR6000 (tương tự như máy hiện sóng).

 

aapplication_3153 + MR6000_motorstator_E1_210824_02

Dữ liệu đo lường 1

• Ở điện áp thử nghiệm 1000 V AC, không có thay đổi nào được quan sát thấy ở dạng sóng CT1 (xanh nhạt) hoặc CT2 (trắng).
• Ở điện áp thử nghiệm 1400 V AC, các dạng sóng phóng điện cục bộ được quan sát thấy cho cả CT1 và CT2.
• Chúng tôi đã phóng to dạng sóng phóng điện cục bộ ở điện áp thử nghiệm AC 1400 V để quan sát thêm.

Dữ liệu đo lường 2

• Chúng tôi đặt cuộn dây tiếp xúc với lõi và quan sát dạng sóng dòng điện với điện áp thử nghiệm là 1000 V AC.
• Mặc dù không có sự thay đổi khi cuộn dây không tiếp xúc với lõi, nhưng người ta quan sát thấy dạng sóng phóng điện cục bộ khi cuộn dây tiếp xúc với lõi.

Bản tóm tắt

• Phóng điện cục bộ, không thể phát hiện được chỉ bằng thử nghiệm điện áp chịu đựng, có thể được phát hiện bằng cách quan sát dạng sóng dòng điện trong quá trình thử nghiệm điện áp chịu đựng.
• Khi có hư hỏng cách điện, điện áp khởi động phóng điện cục bộ sẽ thấp hơn.
• Nếu stato chưa được kết nối với điểm trung tính, bạn có thể kiểm tra hiện tượng phóng điện cục bộ giữa các cuộn dây (Hình 7).
• Có thể tự động kiểm tra bằng chức năng kích hoạt của máy hiện sóng.
• Tuy nhiên, cần phải thận trọng liên quan đến nối đất và môi trường tiếng ồn.

Liên hệ với Phòng thí nghiệm Đo lường của Hioki để biết các câu hỏi ứng dụng và yêu cầu kiểm tra.

Phòng thí nghiệm đo lườngMở cửa sổ mới

Danh sách Sản phẩm liên quan