Đo biến tần tại chỗ

PQ3198 cung cấp các phép đo đồng thời với phép đo chất lượng nguồn biến tần

Máy phân tích chất lượng điện năng PQ3198 được sử dụng để đo công suất thương mại ở tần số 50 hoặc 60 Hz. Nhưng nó cũng có thể đo phía thứ cấp của biến tần trong các dải tần số sau:
Tần số cơ bản : 40 ~ 70Hz
Tần số sóng mang : ~ 20KHz

Các thông số như giá trị RMS của điện áp và dòng điện, giá trị cơ bản của điện áp và dòng điện, dòng điện khởi động, công suất, hiệu suất truyền tải điện, năng lượng, sóng hài, sóng hài bậc cao (lên đến 80kHz) được đo đồng thời bằng thiết bị này.

Danh sách Sản phẩm liên quan