Đo nhiệt do các thành phần điện tử tạo ra

Xác định các dạng sinh nhiệt và nguyên nhân làm tăng nhiệt độ bằng phép đo dòng nhiệt (thông lượng nhiệt)

Việc tăng tốc độ và mức công suất của các linh kiện điện tử đang kết hợp với việc thu nhỏ kích thước gói hàng để dẫn đến sự gia tăng đáng kể về mật độ sinh nhiệt. Do đó, thiết kế nhiệt của các mạch điện đang trở nên cực kỳ quan trọng. Về mặt vật lý, sự thay đổi nhiệt độ luôn đi kèm với sự chuyển động của nhiệt. Những chuyển động của năng lượng nhiệt này có thể được đo bằng cách sử dụng bộ ghi dòng nhiệt và bộ cảm biến dòng nhiệt *. Vì cách tiếp cận này cho phép bạn đo cách thức mà các linh kiện điện tử tạo ra nhiệt với độ nhạy cao, nên có thể đánh giá sự sinh nhiệt trong các chế độ hoạt động khác nhau, chẳng hạn để xác định lượng nhiệt được tạo ra trong các kiểu xử lý khác nhau.
 
Các cảm biến lưu lượng nhiệt riêng lẻ có độ nhạy khác nhau và rất khó định cấu hình tỷ lệ khi sử dụng các cảm biến đó với bộ thiết bị ghi dữ liệu tiêu chuẩn . Tuy nhiên, Bộ ghi lưu lượng nhiệt LR8432-20, được thiết kế đặc biệt để đo thông lượng nhiệt, giúp dễ dàng định cấu hình độ nhạy.
* Cảm biến được sử dụng để đo chuyển động của năng lượng nhiệt được gọi là cảm biến thông lượng nhiệt, cảm biến lưu lượng nhiệt, hoặc lưu lượng kế.

Danh sách Sản phẩm liên quan