Đo độ nhạy cảm ứng của công tắc đẩy

Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn hiển thị những thay đổi đột ngột ở định dạng XY và dữ liệu có thể được ghi lại và lưu.

Highlight:
Đo độ nhạy cảm ứng của công tắc.
Hạ “ngón tay” thử nghiệm xuống công tắc phím và đo trọng lượng và độ dịch chuyển.
Ở chế độ bộ nhớ của MR8847-01 Thiết bị ghi dạng sóng, nhập tín hiệu từ cảm biến dịch chuyển trên kênh 1 và tín hiệu từ cảm biến trọng số trên kênh 2.
Dữ liệu có thể được hiển thị bằng máy ghi XY hoặc trong tổng hợp dạng sóng XY của bộ nhớ và cũng có thể được lưu.

Danh sách Sản phẩm liên quan