Ghi dòng điện 4 đến 20 mA cho thiết bị đo, nhà phân phối, v.v.