Tụ điện polymer dẫn điện

Tụ điện polyme dẫn điện là gì?

 

Tụ điện polyme dẫn điện có ESR thấp hơn (xem bên dưới) so với tụ điện nhôm và được đặc trưng bởi độ ổn định cao hơn liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ. Ngoài ra, chúng cung cấp độ ổn định tuyệt vời của điện dung so với độ lệch DC. Các điều kiện đo được xác định theo tiêu chuẩn IEC 60384-25-1 và bao gồm các phép đo điện trở nối tiếp tương đương (ESR) và tiếp tuyến D (tanδ) của góc suy hao.

 

Đặt ví dụ về các điều kiện đo lường


* Nếu không, cài đặt mặc định được sử dụng.
* Các cài đặt trên áp dụng cho một phép đo ví dụ. Vì các điều kiện tối ưu thay đổi theo mục tiêu đo, nên người vận hành thiết bị phải xác định các cài đặt cụ thể.

IEC 60384-25-1 Tụ điện nhôm cố định gắn trên bề mặt với chất điện phân rắn polyme dẫn điện

*1 Điện áp đo (nghĩa là điện áp đặt vào mẫu) là điện áp thu được bằng cách chia điện áp đầu cực hở cho điện trở đầu ra và mẫu.
*1 Điện áp đo (nghĩa là điện áp đặt vào mẫu) có thể được tính toán dựa trên điện áp đầu cực hở, điện trở đầu ra và trở kháng của mẫu.
*2 Không cần áp dụng sai lệch DC.

 

 

Trở kháng thấp chế độ Độ chính xác cao

Ở chế độ Độ chính xác cao trở kháng thấp, điện trở đầu ra của thiết bị giảm và dòng điện đo được áp dụng nhiều lần để tăng độ chính xác của phép đo. Khi đo tụ điện có điện dung cao lớn hơn 100μF (và do đó trở kháng thấp), chế độ độ chính xác cao có trở kháng thấp mang lại phép đo ổn định hơn. Biểu đồ bên dưới so sánh độ lặp lại khi sử dụng IM3570 để thực hiện các phép đo với chế độ có độ chính xác cao trở kháng thấp được bật và tắt (100kHz, phạm vi 1Ω, 1V).
*Các điều kiện theo đó chế độ độ chính xác cao trở kháng thấp có thể được kích hoạt khác nhau tùy theo kiểu thiết bị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bạn đang sử dụng.

 

 

 

 

 

Sản phẩm sử dụng

Ứng dụng sản xuất hàng loạt

Ứng dụng Nghiên cứu và Phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng phân tích mạch tương đương

Chức năng phân tích mạch tương đương của thiết bị có thể được sử dụng để phân tích các phần tử L, C và R tạo nên thành phần riêng biệt. Trong hình sau, ESR và ESL của tụ điện polymer dẫn điện được đo bằng IM3570 và IM9000:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ đo liên tục


Chế độ đo liên tục của dòng IM35xx có thể được sử dụng để thực hiện các phép đo liên tục trong khi các cài đặt khác nhau (tần số và mức độ). Trong ví dụ sau, các phép đo Cs-D (120 Hz) và ESR (100 kHz) liên tục được thực hiện:

 

 

 

 

 

 

Danh sách Sản phẩm liên quan