Tụ tantali

Tụ tantali là gì?

 

Tụ tantali là một loại tụ điện sử dụng tantali kim loại cho cực dương. Chúng cung cấp điện dung cao hơn trong một gói nhỏ hơn so với các loại tụ điện khác và chúng cung cấp các đặc tính điện áp và nhiệt độ tốt hơn so với tụ gốm điện dung cao.

 

Đặt ví dụ về các điều kiện đo lường


* Nếu không, cài đặt mặc định được sử dụng.
* Các cài đặt trên áp dụng cho một phép đo ví dụ. Vì các điều kiện tối ưu thay đổi theo mục tiêu đo, nên người vận hành thiết bị phải xác định các cài đặt cụ thể.

Tụ điện điện phân tantali cố định gắn trên bề mặt với chất điện phân rắn mangan đioxit (IEC 60384-3)
(JIS C5101-3)


Tụ tantali cố định với điện cực không rắn và điện cực lá (IEC 60384-15) (JIS C5101-15)


Tụ điện điện phân tantali cố định gắn trên bề mặt với chất điện phân rắn polyme dẫn điện (IEC 60384-24)
(JIS C5101-24)

*1 Điện áp đo (nghĩa là điện áp đặt vào mẫu) là điện áp thu được bằng cách chia điện áp đầu cực hở cho điện trở đầu ra và mẫu.
*1 Điện áp đo (nghĩa là điện áp đặt vào mẫu) có thể được tính toán dựa trên điện áp đầu cực hở, điện trở đầu ra và trở kháng của mẫu.
*2 Không cần áp dụng sai lệch DC.
*3 Không cần áp dụng sai lệch DC cho tụ điện lưỡng cực.
*4 Chỉ áp dụng khi sử dụng điện áp đo từ 0,5 Vp trở lên.

 

 

Xác định Cs và Cp

Nói chung, chế độ mạch tương đương nối tiếp được sử dụng khi đo các phần tử có trở kháng thấp (khoảng 100Ω trở xuống) chẳng hạn như tụ điện có điện dung cao và chế độ mạch tương đương song song được sử dụng khi đo các phần tử có trở kháng cao (khoảng 10 kΩ trở lên) chẳng hạn như tụ điện có điện dung thấp. Khi chế độ mạch tương đương thích hợp không rõ ràng, chẳng hạn như khi đo mẫu có trở kháng từ khoảng 100Ω đến 10 kΩ, hãy kiểm tra với nhà sản xuất linh kiện.

 

 

 

 

 

Sản phẩm sử dụng

Ứng dụng sản xuất hàng loạt


Ứng dụng Nghiên cứu và Phát triển

* Để biết thêm thông tin, vui lòng xem danh mục sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

Bốn phương pháp đầu cuối

Khi kết nối che chắn gần với mẫu Zx, dòng điện đo I sẽ quay trở lại thông qua che chắn. Do từ thông được tạo ra bởi dòng điện trở lại qua tấm chắn phủ định từ thông được tạo ra bởi dòng điện đo I, nên kỹ thuật này đặc biệt hữu ích như một cách để giảm lỗi đo trong quá trình đo trở kháng thấp (IM35xx).

 

 

 

 

 

 

Chế độ đo liên tục

Chế độ đo liên tục của dòng IM35xx có thể được sử dụng để thực hiện các phép đo liên tục trong khi các cài đặt khác nhau (tần số và mức độ). Trong ví dụ sau, các phép đo Cs-D (120 Hz) và ESR (100 kHz) liên tục được thực hiện:

 

 

 

Danh sách Sản phẩm liên quan