Xác minh rằng thiết bị lớn có cùng tiềm năng điện

Vị trí có nhiều đơn vị thiết bị điện

Khi điện thế nối đất của thiết bị tăng lên, thiết bị đó có nhiều khả năng gặp trục trặc hoặc gây ra lỗi đo lường. Bằng cách duy trì điện trở giữa khung kim loại, đóng vai trò là điện thế tham chiếu và dây nối đất của thiết bị, khách hàng có thể giảm thiểu điện thế nối đất của thiết bị.

Trong các thiết bị lớn, dòng điện lớn có thể chạy đến khung kim loại, đóng vai trò là điện thế tham chiếu. Nếu có sự phân bổ điện trở trong khung kim loại khi điều này xảy ra, dòng điện có thể gây ra chênh lệch điện thế, từ đó có thể khiến thiết bị gặp trục trặc hoặc gây ra lỗi đo. Khung kim loại thường được nối đất, do đó bằng cách giảm thiểu điện trở kết nối giữa khung kim loại và mặt đất, kỹ thuật viên có thể ngăn chặn sự chênh lệch điện thế lớn ngay cả khi dòng điện như vậy chạy qua. Bằng cách này, điện thế đất ổn định sẽ chuyển thành hoạt động ổn định của thiết bị hoặc hệ thống.

Kiểm tra điện trở bằng máy đo điện trở cầm tay

 

Để đo điện trở giữa khung kim loại và mặt đất, hãy sử dụng đồng hồ đo điện trở di động và chính xác. Vì RM3548 sử dụng phương pháp đo 4 đầu cuối nên nó có thể đo các giá trị điện trở cực nhỏ với độ chính xác cao mà không bị ảnh hưởng bởi điện trở hoặc điện trở tiếp xúc của dây dẫn đo lường. Thiết bị lớn hơn có nghĩa là dây dẫn đo dài hơn và dễ bị ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài hơn, vì vậy hãy thận trọng thích hợp. Tính di động của RM3548 cũng giúp giảm thiểu khoảng cách từ thiết bị đến dụng cụ đo.

* Các dây dẫn dài hơn dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài hơn, điều này có thể được giảm thiểu bằng cách tăng thời gian đo và sử dụng chức năng lấy trung bình của RM3548.

 

Danh sách Sản phẩm liên quan