Đánh giá các đơn vị cung cấp điện chuyển mạch

Kiểm tra các đặc tính của bộ cấp nguồn chuyển mạch (bộ nguồn ổn định DC)

Điểm nổi bật

- Đo các thông số của bộ nguồn chuyển mạch như V, A, W, hệ số công suất hoặc dòng điện khởi động bằng HiTester nguồn AC/DC 3334.
- Tính hiệu suất của bộ nguồn chuyển đổi từ giá trị W sơ cấp và thứ cấp.
- 3334 AC / DC Power HiTester có thể thực hiện các phép đo trong phạm vi rộng từ 1 mA đến 30 A. (Thông số kỹ thuật tùy chỉnh từ 0,1 mA đến 3 A cũng có sẵn để sử dụng nguồn điện ở chế độ chờ. Tham khảo ý kiến của đại diện Hioki gần bạn nhất.)Để kiểm tra dòng điện rò rỉ theo tiêu chuẩn IEC60950, hãy sử dụng Dòng rò ST5540 / 5541 HiTester.

Danh sách Sản phẩm liên quan