Quản lý điện áp của pin dự trữ axit-chì

Đo điện áp trong pin lưu trữ axit-chì được sử dụng để cung cấp điện khẩn cấp để theo dõi sự dao động điện áp.

■ Điểm nổi bật

- Bộ ghi dữ liệu điện áp LR5043 có thể đo điện áp lên đến 50 V DC. Một LR5043 có thể theo dõi điện áp tế bào của một pin lưu trữ axit-chì.
- LR5043 cho phép bạn bảo trì pin dự trữ axit-chì và theo dõi sự dao động điện áp do những thay đổi trong tình hình tải thực tế gây ra.
- Dữ liệu đo được có thể được chuyển đến PC và hiển thị ở định dạng đồ thị (Cần có Bộ điều hợp Giao tiếp LR5091 hoặc Bộ thu thập dữ liệu LR5092-20 để truyền dữ liệu).
- Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ / độ ẩm mini LR5001 cho phép bạn đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường của nguồn điện khẩn cấp và nhiệt độ bề mặt của ô đồng thời, đồng thời hiển thị dữ liệu trong một biểu đồ duy nhất.Danh sách Sản phẩm liên quan