Đánh giá hiệu suất chống tĩnh điện của vật liệu Acrylic, Polypropylene và Polystyrene

Việc đo sự phân bố điện trở của các vật liệu nhựa như vật liệu acrylic, polypropylene và polystyrene cho phép đánh giá hiệu suất chống tĩnh điện của vật liệu nói chung.

■ Điểm nổi bật

- Đo sự phân bố điện trở của vật liệu nhựa lớn hơn cho phép đánh giá tính năng chống tĩnh điện của vật liệu nói chung.
- Điện cực đo điện trở thể tích / bề mặt SM9001 cho phép đo điện trở bề mặt mà không cần cắt mẫu ra khỏi đối tượng đo. Do đó, nó cho phép kiểm tra tính đồng nhất của chất phụ gia và sự thay đổi của tính năng chống tĩnh điện trong một khoảng thời gian ngắn.
- Khối lượng bản thân 2,5 kg được sử dụng để giữ cho áp suất bề mặt của bề mặt đầu đo không đổi, do đó đảm bảo điều kiện đo của bề mặt tiếp xúc là không đổi.Danh sách Sản phẩm liên quan