Kiểm tra dầu cách điện trong máy biến áp và vòng bi

Đo điện trở thể tích riêng của dầu cách điện để kiểm soát chất lượng của máy biến áp và vòng bi.

■ Điểm nổi bật

- Đun nóng dầu cách điện sẽ được thử nghiệm đến 80ºC và đổ vào Mẫu chất lỏng SME-8330
điện cực.
- Cho dòng điện một chiều 50V vào đo điện trở cách điện.
- Sử dụng phương trình điện trở suất để tính điện trở khối riêng.
Do Điện cực mẫu lỏng SME-8330 được cung cấp cùng với cáp kết nối nên có thể dễ dàng kết nối mà không phải lo lắng về điện cực chính, điện cực đối diện hoặc điện cực thẻ.

Danh sách Sản phẩm liên quan