ตรวจสอบน้ำมันฉนวนในหม้อแปลงและตลับลูกปืน

วัดค่าความต้านทานปริมาตรจำเพาะของน้ำมันฉนวนสำหรับควบคุมคุณภาพของหม้อแปลงและตลับลูกปืน

■ไฮไลท์

- อุ่นน้ำมันฉนวนที่จะทดสอบที่อุณหภูมิ 80ºC แล้วเทลงในตัวอย่างของเหลว SME-8330
อิเล็กโทรด
- ใช้กระแสไฟฟ้า DC 50 V และวัดความต้านทานของฉนวน
- ใช้สมการความต้านทานเพื่อให้ได้ความต้านทานปริมาตรเฉพาะ
เนื่องจากอิเล็กโทรดตัวอย่างของเหลว SME-8330 มาพร้อมกับสายเคเบิลเชื่อมต่อ จึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอิเล็กโทรดหลัก อิเล็กโทรดเคาน์เตอร์ หรืออิเล็กโทรดของการ์ด

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง