UNIT แรงดัน/อุณหภูมิ U8550

การวัดแรงดัน อุณหภูมิ และความชื้นด้วยการสุ่มตัวอย่าง 10 ms

ฟีเจอร์หลัก

  • 15 ช่อง, แรงดัน/อุณหภูมิ (เทอร์โมคัปเปิล)/การวัดความชื้น
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 10 ms กับ 15 ช่อง
  • สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล

หมายเลขรุ่น (รหัสการสั่งซื้อ)

U8550 สำหรับ LR8450, LR8450-01
U8550 ไม่สามารถทำการวัดได้ด้วยตัวเอง ต้องใช้หน่วยความจำ HiLogger LR8450 หรือ LR8450-01 แยกต่างหาก

ข้อกำหนดพื้นฐาน

รับประกันความแม่นยำ: 1 ปี
เครื่องมือเชื่อมต่อ Memory HiLogger LR8450 (ออกแบบมาเพื่อใช้กับชุดปลั๊กอินเท่านั้น)
Memory HiLogger LR8450-01 (รุ่น LAN ไร้สาย)
อุณหภูมิในการทำงาน
และความชื้น
-10 °C ถึง 50°C, 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
และความชื้น
-20 °C ถึง 60°C, 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ความต้านทานการสั่นสะเทือน JIS D 1601:1995 5.3(1) เทียบเท่าคลาส 1A (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)
อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ด้วย คู่มือการใช้งาน × 1, สกรูยึด × 2
จำนวนอินพุต
ช่อง
15 ch (ตั้งค่าแรงดัน อุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล และความชื้นในแต่ละช่องได้)
ขั้วต่ออินพุท แผงขั้วต่อแบบสกรู M3 (2 ขั้วต่อต่อช่องสัญญาณ)
การวัด
เป้า
แรงดัน อุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล และความชื้น
ประเภทอินพุต การสแกนด้วยรีเลย์สารกึ่งตัวนำ
แยกช่องสัญญาณทั้งหมด (ไม่แยกเมื่อวัดความชื้น)

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง