วัดแรงดันตกคร่อมเป็นระยะ

แรงดันไฟตกในทันทีอาจเกิดจากการสตาร์ทเป็นระยะและการทำงานของฮีตเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีกระแสไฟเข้าสูงที่เชื่อมต่อกับสายจ่ายไฟ
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า PQ3198 สามารถวิเคราะห์แรงดันตกเป็นระยะเพื่อระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุ

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง