วัดรูปคลื่นแรงดันไฟชั่วขณะ

แรงดันไฟชั่วขณะถูกสร้างขึ้นโดยฟ้าผ่า ความผิดพลาดจากการสัมผัส ตัวตัดวงจรหลอมเหลว หรือรีเลย์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูงเกิดขึ้นโดยเฉพาะใกล้แหล่งจ่ายที่แหล่งจ่ายไฟได้รับความเสียหายและมีการเรียกใช้การรีเซ็ต

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง