วิธีทดสอบสวิตช์ไฟอย่างถูกต้อง

ภาพรวม

ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนที่ทนทานเพื่อตรวจสอบว่าสวิตช์ไฟเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

ไฮไลท์

เมื่องานติดตั้งไฟเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบสถานะฉนวนของสายไฟก่อนเปิดไฟ ตรวจสอบสายไฟจากสวิตช์ไฟไปที่ไฟเพื่อหาฉนวนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้

วิธีการวัด

  • 1. ปิดเบรกเกอร์แอมแปร์และเบรกเกอร์สำหรับสายไฟ
  • 2. เชื่อมต่อเครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนกับเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • 3. ส่งออกแรงดันทดสอบที่เหมาะสม (ซึ่งแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย)
  • 4. ตรวจสอบว่าสถานะฉนวนดีในขณะที่ปิดสวิตช์ไฟ
  • 5. เปิดสวิตช์ไฟและตรวจสอบว่าค่าความต้านทานเข้าใกล้ศูนย์ (โดยความต้านทานโหลดของแสง)
  • 6. ค่าความต้านทานต่ำ ณ เวลาที่สวิตช์ไฟปิดอยู่ แสดงว่าฉนวนขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้คือการเชื่อมต่อล้มเหลว ค่าความต้านทานสูง ณ เวลาที่สวิตช์ไฟเปิดอยู่ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อจะล้มเหลว
application_IR40xx_LightSwitches_E

 

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง