วิธีการวัดความต้านทานในวัสดุระนาบที่เป็นของแข็ง

ใช้ SM-8220 Super Megohm Meter เพื่อใช้วิธีการในการกำหนดความต้านทานและความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุระนาบที่เป็นของแข็งได้อย่างง่ายดาย (มาตรฐานสากล: IEC 61340-2-3) ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต

■ไฮไลท์
- วิธีนี้ช่วยให้คุณทดสอบและประเมินความต้านทานของเสื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุปูพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- การใช้ SURFACE/VOLUME RESISTANCE MEASUREMENT ELECTRODE SM9001 ร่วมกับ SUPER MEGOHM METER SM-8220 ช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบความต้านทานตามที่ IEC กำหนด
- อิเล็กโทรดการวัดความต้านทานพื้นผิว/ปริมาตร SM9001 มีการกำหนดค่าวงกลมศูนย์กลางและสอดคล้องกับ IEC ในส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุ ขนาด และมวล และจำเป็นต้องวางบนวัสดุที่วัดเท่านั้น
- ด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เป็นอุปกรณ์เสริม การตรวจสอบก่อนการทำงานจึงทำได้ง่ายและให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือสูงรายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง