Bộ phát tín hiệu, Máy hiệu chuẩn

Bộ phát tín hiệu và dạng sóng là công cụ để quan sát những thay đổi trong đối tượng kiểm tra trong cùng lúc phát tín hiệu đến chúng. Hioki cung cấp một module plug-in cho các thiết bị ghi dạng sóng, mang đến giải pháp một công cụ duy nhất để quan sát một thiết bị trong khi thay đổi các điều kiện thử nghiệm.