เครื่องกำเนิดสัญญาณ, เครื่องสอบเทียบ

รูปคลื่นและเครื่องกำเนิดสัญญาณเป็นเครื่องมือสำหรับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์เป้าหมายในขณะที่ใช้สัญญาณกับอุปกรณ์เหล่านั้น ฮิโอกิ เสนอโมดูลปลั๊กอินสำหรับ Memory HiCorders ซึ่งเป็นโซลูชันเครื่องมือเดียวสำหรับการสังเกตอุปกรณ์ในขณะที่เปลี่ยนเงื่อนไขการทดสอบ